Улаан Богочийн рашааны ойр орчны хогийг цэвэрлэлээ

“Вестерн Холд” ХХК-ийн ажилчид Ховд аймгийн Улаан богочийн рашааны ойр орчмын хэрэглээнээс үүссэн 2.2 га талбай бүхий ахуйн хогийг 2022 оны 05 сараас 08 сарын хооронд сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн 5 дахь өдөр 4 удаа цэвэрлэн Ховд аймгийн хогийн цэгт тээвэрлэн зөөж, овоолго үүсгэн техникийн нөхөн сэргээлт хийж, байгаль эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах ажилд идэвхтэй оролцсон.

Ховд эко цементийн үйлдвэрийн хамт олон мэргэжилтэй ажилтнуудыг бэлтгэх зорилгоор Ховд мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төвтэй хамтран Цемент, хиймэл чулуу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн технологийн ажилтан, Цемент, хиймэл чулуу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх машины оператор сжилийн анги нээж, 53 ажилтанг хамруулаад байна. Цаашид тасралтгүй жил бүр энэхүү сургалтын элсэлт авч мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна.
Ажилтнуудыг зах зээлд өрсөлдөхүйц цалин хөлсөөр хангахаас гадна тэдэнд чиглэсэн олон талт хөтөлбөр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Нийт ажилтнуудыг туршлага солилцуулахаар бусад ижил чиглэлийн үйлдвэртэй танилцах хөтөлбөр зохион байгуулан ажиллаж байна.

© 2023 он. Ховд Экоцемент. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.