Удирдлагын баг

Компанийг удирдах нь олон хувьцаа эзэмшигчтэй томоохон бизнесийн байгууллагын хувьд нэн чухал юм. Удирдлагын баг буюу Гүйцэтгэх захирлын баг нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдаж компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, бодлогын чиглэлийг тодорхойлж байна

П. Өлзиймаа

Deputy Director

Н. Лхагвадорж

Head of factory

Н. Хаянхярваа

Head of Finance and Planning department

О. Онончимэг

Head of human resource department

Х. Мөнгөн

Head of Occupational Health, Safety and Environment

Б.Довдон

Head of Sales Department

Г.Мэндбаяр

General Engeneer

© 2023 он. Ховд Экоцемент. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.