Алсын хараа

Баруун бүсийн хөгжлийн тулгуур

Эрхэм зорилго

Үйлдвэрлэлд бүтээн байгуулалтын өсөлтөөр нийтийн сайн сайханд хувь нэмрээ оруулж түүнээсээ аз жаргалыг мэдрэх.

Үнэт зүйлс

Хамтын хүч | Аюулгүй ажиллагаа |

Ёс зүй, нэр төр | Тэмүүлэл

Видео

Нийгэмд ээлтэй үйлдвэр

350 шууд, шууд бусаар 3000 орчим иргэний орлогыг нэмэгдүүлнэ

Орон нутгийн хөгжлийг дэмжинэ

Бүтээн байгуулалтын өртгийг бууруулна

Мэдээ, мэдээлэл

© 2024 он. Ховд Экоцемент. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.