Алсын хараа

Чанартай бүтээгдэхүүнийг Монгол хүний ур ухаанаар урлаж, нэмүү өртөг шингэсэн жишиг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортлогч болно.

Эрхэм зорилго

Үйлдвэрлэлд бүтээн байгуулалтын өсөлтөөр нийтийн сайн сайханд хувь нэмрээ оруулж түүнээсээ аз жаргалыг мэдрэх.

Үнэт зүйлс

Хамтын хүч | Аюулгүй ажиллагаа |

Ёс зүй, нэр төр | Тэмүүлэл

Видео

Нийгэмд ээлтэй үйлдвэр

350 шууд, шууд бусаар 3000 орчим иргэний орлогыг нэмэгдүүлнэ

Орон нутгийн хөгжлийг дэмжинэ

Бүтээн байгуулалтын өртгийг бууруулна

Мэдээ, мэдээлэл

© 2023 он. Ховд Экоцемент. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.